O nas

 Beskidzka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. K. Wallenroda 2F 20-607 Lublin, NIP 9462245025, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000171174, o kapitale zakładowym w wysokości 183.000 zł., prowadząca aptekę ogólnodostępną pod nazwą Aptekę Beskidzka mieszczącą się przy ul. Śniadeckich 2, 33-300, Nowy Sącz posiadająca zezwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego nr FA.KR.-9211-K-439-56/2000/125/2003 na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.


Zamówienie dla Państwa realizuje:

BESKIDZKA SP. Z O.O.
REGON:431223628
NIP:9462245025  Apteka "Beskidzka" Sp. Z o.o. ul.Śniadeckich 2, 33-300 NOWY SĄCZ
Telefon:(18) 547 48 44 Faks:(18) 442 26 23 email: abeskidzkanowysacz@gmail.com

Bank oraz nr konta AptekaBeskidzka24.pl: BGŻ S.A.Oddział Operacyjny w Lublinie : 
66 2030 0045 1110 0000 0052 6500

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

http://www.wif.malopolska.pl/?

pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków
tel: (12) 422 75 41 lub (12) 422 75 43
fax: (12) 422 75 52
email:mwif@wif.malopolska.pl lub sekretariat@wif.malopolska.pl