Reklamacje

Wszystkie zwroty należy wysyłać na adres:

 

BESKIDZKA SP. Z O.O.
REGON:431223628
NIP:9462245025
Apteka "Beskidzka" Sp. Z o.o. ul.Śniadeckich 2, 33-300 NOWY SĄCZ
Telefon:(18) 547 48 44
Faks:(18) 442 26 23

 

Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i reklamacji. Chcąc skorzystać z tego rozwiązania, kupujący powinien wypełnić formularz na stronie unijnej platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr